Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu dân cử

Ngày 22/5, Thường trực HĐND tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện, cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cơ quan dân cử.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Lê Phương Nga dự.

Đại biểu dân cử tham gia hội nghị tập huấn

Đại biểu dân cử tham gia hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày. Các đại biểu dân cử được các chuyên gia, báo cáo viên nhiều kinh nghiệm, từng tham gia hoạt động trong cơ quan dân cử và cơ quan chuyên môn Trung ương, giới thiệu, trao đổi 3 chuyên đề: Kiến thức và kỹ năng quyết định và giám sát trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; kỹ năng thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động quyết định, giám sát trong các lĩnh vực được đề cập; kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều mong muốn, với những kiến thức, kỹ năng bổ ích tiếp nhận từ hội nghị tập huấn kết hợp kinh nghiệm, trình độ của mình, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những nghiên cứu, vận dụng phù hợp, hiệu quả vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đại biểu dân cử, tạo sự lan tỏa đến các đại biểu HĐND khác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị./.

Công Thành

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/boi-duong-kien-thuc-ky-nang-cho-dai-bieu-dan-cu-a176545.html