Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 7 Đảng viên mới

Chi bộ Công đoàn – doanh nghiệp Khu kinh tế (Hải Phòng) vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 7 quần chúng ưu tú – là CNVCLĐ – hoạt động tích cực trong các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế (Hải Phòng).

Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 7 Đảng viên mới - Ảnh 1

Đại điện Chi bộ Công đoàn - doanh nghiệp Khu kinh tế (Hải Phòng) trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Theo đó, những CNVCLĐ đều là những nhân tố trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cao và có phẩm chất đạo đức tốt và có ý chí nỗ lực vươn lên trong công việc.

Mặc dù trong thực tế, công tác phát triển Đảng trong một số DN, đặc biệt là DN có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, dưới sự vận động, bồi dưỡng của tổ chức Công đoàn, nhiều quần chúng ưu tú cũng đã có những chuyển biến về nhận thức.

Tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới, 7 đảng viên mới đã tuyên thệ với mong muốn sau 1 năm thử thách, sẽ chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Việt Chinh