Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên

  Ngày 15/8, tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) ngành GD&ĐT năm 2022. Hội nghị được trực tuyến đến 364 điểm cầu trong toàn tỉnh, với 21.516 đại biểu là CBQL, GV tham dự.

  Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

  Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

  Trong thời gian 1 ngày, CBQL, GV được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch số 86 ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đồng thời, lãnh đạo Sở GD&ĐT quán triệt Kế hoạch số 376 ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; một số nội dung trọng tâm chuẩn bị khai giảng năm học 2022 - 2023.

  Hội nghị nhằm giúp CBQL, GV ngành GD&ĐT nắm rõ những chủ trương mới, vận dụng phù hợp vào công tác quản lý và giảng dạy tại đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  P.L

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/giao-duc/boi-duong-chinh-tri-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-quan-ly-va-giao-vien-107512.aspx