Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng 21/11, tại trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố năm 2016 (Lớp 2).

Tới dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; gần 300 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Trong thời gian 5 ngày, từ 21 đến 25/11, học viên được nghiên cứu, học tập 5 chủ đề tập trung vào các nội dung: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại Việt Nam; Tình hình an ninh - chính trị Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý - Ảnh 1

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong triển khai nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, đặc biệt là cập nhật kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề có tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nhất là một số kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và Thủ đô.

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, việc thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng. Mỗi cán bộ phải tự bổ sung, tự cập nhật cùng với việc tích cực tham gia lớp học trang bị, bổ sung kiến thức do các cấp tổ chức.

Để khóa học bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đồng chí học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học, thực hiện nghiêm nội quy học tập. Ban tổ chức lớp học và trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học, đồng thời đổi mới bài giảng, cập nhật những kiến thức mới nhất nhằm trang bị cho học viên những kiến thức bổ ích, có liên hệ với thực tiễn của Thủ đô và mỗi cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Công