Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 109 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý

Chiều 18/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Học viện Chính trị 4 tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 109 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý.

Ban tổ chức lớp trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ban tổ chức lớp trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp học diễn ra 6 ngày với 12 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới…

Theo ban tổ chức, thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã chấp hành tốt các quy định, nội quy, quy chế của lớp bồi dưỡng; nghiêm túc tiếp thu bài giảng và hoàn thành bài thu hoạch với tinh thần tự giác, nỗ lực cao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kết quả có 100% bài thu hoạch của các đồng chí học viên đạt loại giỏi, xuất sắc, được Hội đồng chấm bài thu hoạch cuối khóa đánh giá cao; trong đó, có 9 học viên đạt loại xuất sắc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-109-can-bo-thuoc-ban-thuong-vu-tinh-uy-soc-trang-quan-ly-post773141.html