Bồi dưỡng 9 chuyên đề cho cán bộ NTM cấp xã

Huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã năm 2016 cho 100 học viên là cán bộ chuyên trách cấp xã.

Bồi dưỡng 9 chuyên đề cho cán bộ NTM cấp xã - Ảnh 1

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên Trường Chính trị Trần Phú truyền đạt 9 chuyên đề cơ bản, gồm: Một số kết quả và những bài học kinh nghiệm sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM; quan điểm định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình; bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM; tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong quá trình thực hiện Chương trình...

Sau khi học lý thuyết các học viên sẽ được đi thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu và học hỏi những cách làm hay.

Khóa bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM là điều kiện và cơ hội để các học viên cùng nhau học tập, trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM tại địa phương mình, từ đó vận dụng những kiến thức đã học được vào quá trình hoàn thành 19 tiêu chí NTM đảm bảo tính bền vững.

Được biết, thời gian tới huyện Cẩm Xuyên sẽ tổ chức tiếp 2 lớp bồi dưỡng NTM cho cán bộ NTM cấp xã.