Bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 là 178.300 tỷ đồng

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua với 79,31% số đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường bỏ phiếu tán thành.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách trong năm 2017. Ảnh: Nguyễn Toàn

Quốc hội quyết nghị: Tổng số thu cân đối NSNN năm 2017 là 1.212.180 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.390.480 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% GDP, trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán NSNN đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu, từ năm 2017, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, phí đảm bảo hàng hải (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được phản ánh trong thu cân đối NSNN sử dụng để duy tu bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải. Điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương. Từ năm 2018, khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật.

Trần Tuyết