Bội chi ngân sách gần 160.000 tỉ đổng

Bội chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) ước 10 tháng đầu năm nay là 159.500 tỉ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Bội chi ngân sách gần 160.000 tỉ đổng - Ảnh 1

Trái phiếu Chính phủ phát hành đạt kỷ lục 268.300 tỉ đồng trong 10 tháng. Ảnh TL.

Về phát hành trái phiếu Chính phủ, đến hết ngày 24-10 đã phát hành được 268.300 tỉ đồng, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán năm.

Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130.840 tỉ đồng, bằng 84,4% dự toán năm.

Đây là những số liệu Bộ Tài chính công bố ngày 2-11 về tình hình thu chi NSNN trong 10 tháng đầu năm nay.

Về thu Ngân sách Nhà nước

Về thu cân đối NSNN lũy kế thu 10 tháng đạt 821.000 tỉ đồng, bằng 80,9% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 84,9% dự toán năm, tăng 6,3%). Trong đó:

Thu nội địa lũy kế10 tháng đạt 663.000 tỉ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 91,6% dự toán năm, tăng 18,2%).

Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ, như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%; thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9% dự toán, tăng 15,4%; các khoản thu về nhà, đất đạt 130,6% dự toán, tăng 35,4%; lệ phí trước bạ đạt 96% dự toán, tăng 22,2%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán năm.

Đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện, ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

Thu từ dầu thô lũy kế10 tháng ước đạt 32.460 tỉ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 đô la/thùng, giảm 17,3 đô la/thùng so với giá tính dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 215.760 tỉ đồng, bằng 79,9% dự toán năm, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (93.500 tỉ đồng, bằng 95,4% dự toán năm), thu cân đối NSNN đạt 122.260 tỉ đồng, bằng 71,1% dự toán năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi ngân sách nhà nước

Lũy kế chi 10 tháng đạt 980.500 tỉ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

Chi đầu tư phát triển: Ước đến hết tháng 10, lũy kế vốn đầu tư từ nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161.600 tỉ đồng, đạt 64% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 69,6% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 54% dự toán năm).

Chi trả nợ và viện trợ: ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130.840 tỉ đồng, bằng 84,4% dự toán năm, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: ước thực hiện 10 tháng đạt 679.900 tỉ đồng, bằng 82,5% dự toán năm, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.