Bội chi ngân sách chạm mốc 172 nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 15/11, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 852,8 nghìn tỷ đồng, trong khi đó mức chi đã đạt 1024,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi tương ứng 171,9 nghìn tỷ, giảm so với con số 188,4 nghìn tỷ đồng của 10 tháng của năm 2016.

Bội chi ngân sách chạm mốc 172 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Tính đến ngày 15/11, mức bội chi ngân sách Nhà nước tương ứng 171,9 nghìn tỷ. (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến ngày 15/11, tỷ lệ thu ngân sách mới đạt 84,1% dự toán năm, tương ứng 852,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 683.5 nghìn tỷ đồng, bằng 87.1%; thu từ dầu thô đạt 34.5 nghìn tỷ đồng, bằng 63.4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 131.3 nghìn tỷ đồng, bằng 76.3%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 68.8 nghìn tỷ đồng, bằng 137.6% dự toán năm. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 135 nghìn tỷ đồng, bằng 94.1%. Thuế bảo vệ môi trường 35.2 nghìn tỷ đồng, bằng 91.5%. Thuế thu nhập cá nhân 57.3 ngàn tỷ đồng, bằng 90%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 137.3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 176.6 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 68.9% dự toán năm. Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; rà soát các khoản thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính đạt 1024.7 nghìn tỷ đồng, bằng 80.5% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 167.7nghìn ngàn tỷ đồng, bằng 65.8%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 713.9 nghìn tỷ đồng, bằng 86.6%; chi trả nợ và viện trợ đạt 136 nghìn tỷ đồng, bằng 87.7%.

Như vậy, sau 11 tháng mức bội chi ngân sách Nhà nước đang ở mức 171,9 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bội chi đã giảm so với con số 188,4 nghìn tỷ đồng của 10 tháng đầu năm.

T.Tân