Bộ yêu cầu giao quyền hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngay trong tháng 5

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  20 liên quanGốc

  Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phải thực hiện cấp bách nhiều nội dung ngay trong tháng 5 này.

  Ngày 13/5, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo đã có kết luận tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều nội dung yêu cầu nhà trường phải thực hiện cấp bách.

  Trước đó vào ngày 11/5, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng.

  Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện cấp bách nhiều nội dung ngay trong tháng 5 này (ảnh: website của trường)

  Tại cuộc họp, Ban cán sự đảng đã nghe đại diện tập thể Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua; phương án kiện toàn Chủ tịch Hội đồng trường, bổ sung thành viên còn thiếu, quyết định nhân sự hiệu trưởng và phương án xử lý việc cấp bằng cho các sinh viên đã tốt nghiệp.

  Ban cán sự đảng cũng lắng nghe đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ báo cáo các vấn đề liên quan và nghe ý kiến của Bí thư Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Hồng.

  Ngay sau đó, Ban cán sự Đảng chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thuộc bộ thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

  Thứ nhất, tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự đảng, bộ và Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra của Bộ (Kết luận 611/KL-BGDĐT ngày 25/6/2021) …

  Thứ hai, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ngay giải pháp cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng tốt nghiệp cho người học đã đủ điều kiện.

  Thứ ba, Thư ký hội đồng trường thay mặt hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 theo chỉ đạo của bộ và trên cơ sở quyết nghị của hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 17/5. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền, hoàn thành trước ngày 30/5.

  Thứ 4, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 này.

  Trong thời gian giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách), đoàn công tác của bộ tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai quy trình kiện toàn hội đồng trường, bầu chủ tịch hội đồng trường và nhân sự hiệu trưởng theo đúng quy định.

  Thứ năm, trong quá trình kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn ban lãnh đạo trường, ưu tiên phương án kiện toàn cấp ủy trước khi kiện toàn hội đồng trường.

  Đồng thời, Ban cán sự đảng Bộ cũng đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sát tình hình an ninh chính trị nội bộ của nhà trường, kịp thời phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của nhà trường. Ban cán sự đảng cũng sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra đột xuất việc thực thi công vụ và công tác tổ chức cán bộ của nhà trường khi cần thiết để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định nếu có vi phạm

  Giao Cục Quản lý chất lượng theo dõi, đôn đốc Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng chỉ đạo.

  Tính đến nay, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chưa có quyết định công nhận hiệu trưởng nên chỉ mới cấp phát giấy chứng nhận cho tất cả học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên được công nhận tốt nghiệp thời gian qua. Giấy chứng nhận tốt nghiệp có giá trị sử dụng thay thế cho văn bằng tốt nghiệp chính thức trong thời gian nhà trường kiện toàn nhân sự.

  Tính đến đầu năm nay, số người tốt nghiệp chưa được nhận bằng lên đến gần 4.000 người trong đó gồm 2.572 sinh viên, hệ vừa làm vừa học là 1.217 người và nhiều thạc sĩ, tiến sĩ.

  Lê Phương

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-yeu-cau-giao-quyen-hieu-truong-dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-ngay-trong-thang-5-post226466.gd