Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn

Sáng 18-11, tại TP Hà Đông (Hà Tây), Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tây đã phát động chiến dịch tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.