Bộ Y tế: Vẫn có tình trạng chuyển người bệnh ra ngoài điều trị

Có tình trạng người bệnh sau khi khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại bệnh viện công lập được nhân viên bệnh viện tự ý giới thiệu, chuyển người bệnh tới cơ sở khám chữa bệnh khác để điều trị.

Bộ Y tế: Vẫn có tình trạng chuyển người bệnh ra ngoài điều trị - Ảnh 1

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị bên ngoài bệnh viện trái với quy định.

Ngày 18/10, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, qua công tác kiểm tra, theo dõi và thông tin phản ánh của người bệnh, trong thời gian qua tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tình trạng người bệnh sau khi khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại bệnh viện công lập được nhân viên bệnh viện tự ý giới thiệu, chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để điều trị.

Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng y tế ngành yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị bên ngoài.

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, hạn chế các rủi ro khi điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chưa được bệnh viện kiểm tra, đánh giá bảo đảm năng lực để tiếp nhận và chuyển người bệnh tới điều trị.

Bộ Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và có các hình thức kỷ luật nghiêm minh để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định; tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (đơn vị vệ tinh) trên địa bàn cần khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng… bảo đảm đủ năng lực để tiếp nhận người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cần có hợp đồng trách nhiệm và xây dựng cơ chế quản lý người bệnh giữa bệnh viện với đơn vị vệ tinh; xây dựng quy định trong nội bộ bệnh viện để hướng dẫn thực hiện việc chỉ định chuyển người bệnh tới đơn vị vệ tinh.../.