Bộ Y tế: Tiếp nhận 146 đơn

Trong tháng 10/2016, Bộ Y tế tiếp nhận 146 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, trong đó có 5 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Trong tháng, Bộ Y tế đã ban hành các kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trung Quy Nhơn. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra triển khai công tác quản lý Nhà nước về giá thuốc, đấu thầu thuốc, quản lý chất lượng thuốc và quản lý mỹ phẩm tại Sở Y tế Bình Dương. Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế và phòng, chống HIV/AIDS của Sở Y tế Quảng Ninh; quản lý Nhà nước về hành nghề y tư nhân, xã hội hóa y tế và việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế của Sở Y tế Phú Yên; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Cty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế; kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; thanh tra công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Y tế Quảng Trị.

N.N