Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

  4 đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế.

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2183/QĐ-BYT về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Mục tiêu của việc thành lập 4 đoàn kiểm tra là nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện. Bên cạnh đó, khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh.

  Đoàn số 1 kiểm tra tại 25 tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  Đoàn 2 kiểm tra 14 tỉnh, TP vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Đoàn 3 kiểm tra v11 tỉnh, TP vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đoàn 4 kiểm tra 13 tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

  Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

  Mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện/trung tâm y tế huyện.

  Bộ Y tế đề nghị các đoàn kiểm tra xác định khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

  Trong hoạt động kiểm tra, các đoàn sẽ khảo sát, kiểm tra các hoạt động khám, chữa bệnh nói chung; tình hình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực trạng các thuốc, vật tư, trang thiết bị sẵn có trong kho, đơn vị; các thuốc, vật tư đang thiếu; thực trạng việc mua sắm, đấu thầu đã triển khai trong các năm gần đây; tác động, ảnh hưởng của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị đến chất lượng chuyên môn điều trị và chất lượng dịch vụ; xác định các khó khăn, vướng mắc, rào cản chính dẫn tới các khó khăn trong việc mua sắm, đầu tư thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

  Nguyễn Khánh

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/bo-y-te-thanh-lap-4-doan-kiem-tra-tinh-trang-thieu-thuoc-vat-tu-y-te-i663023/