Bộ Y tế quyết định chi viện khẩn cho TP.HCM phòng dịch H1N1

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong ngày 30/4, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã nhanh chóng triển khai phát khẩu trang y tế cho tất cả cán bộ, công nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất để đeo trong khi làm nhiệm vụ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=145750