Bộ Y Tế khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi sử dụng mắm tôm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù Bộ y tế chính thức công bố đã khống chế được dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm trên toàn quốc và dỡ bỏ lệnh tạm dừng sản xuất, buôn bán và tiêu dùng mắm tôm, nhưng người dân vẫn cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng mắm tôm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=33374