Bộ Y tế đề xuất miễn kê khai giá nhập khẩu vaccine COVID-19

Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Chính phủ được miễn áp dụng kê khai giá đối với mua vaccine Covid-19.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bo-y-te-de-xuat-mien-ke-khai-gia-nhap-khau-vaccine-covid-19-50467.htm