Bộ Y tế đề xuất miễn áp dụng kê khai giá mua vắc xin

Ngày 23-8, Bộ Y tế có báo cáo về việc xin ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31-12-2021 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong giai đoạn 2020-2022, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện 8 vắc xin phòng Covid-19 (gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Comirnaty, SAR-COV-2 Vaccine (Vero cells) Inactivated Sinopharm/BIBP, Hayat-Vax, Abdala, Covid 19 Vaccine Janssen, Spikevax) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nhập khẩu.

Quy định trong hồ sơ đề nghị nhập khẩu vắc xin có yêu cầu văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công an/Bộ Quốc phòng) hoặc văn bản phê duyệt vắc xin của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế). Tuy nhiên, Nghị định số 54 của Chính phủ chưa có hướng dẫn để Bộ Y tế ban hành văn bản phê duyệt vắc xin.

Ngoài ra, vắc xin phòng Covid-19 do Chính phủ các nước viện trợ cho Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng trong tình huống cấp bách không đáp ứng tiêu chí và hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo theo quy định của Chính phủ.

Thực tiễn trong quá trình tiếp nhận các lô vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ các nước viện trợ thời gian qua, số lượng vắc xin viện trợ của một lô vắc xin thường rất ít và do yếu tố cấp bách về thời gian (hạn dùng của lô vắc xin còn lại rất ngắn), chính sách miễn trừ của nước sản xuất trong giai đoạn khẩn cấp cũng như các yếu tố ngoại giao liên chính phủ khác, nên rất nhiều trường hợp, lô vắc xin khi sau khi nhập khẩu không có đủ hồ sơ theo yêu cầu song không thể chờ đợi hoặc yêu cầu phía bạn cung cấp bổ sung.

Đối với kê khai, kê khai lại giá vắc xin theo quy định hiện nay với thuốc nước ngoài, cơ sở nhập khẩu thuốc phải thực hiện kê khai giá bán buôn dự kiến trước khi đưa lô thuốc đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu, nhu cầu sử dụng vắc xin phòng Covid-19 là cấp bách và rất lớn, trong khi vắc xin sản xuất trong nước đang trong quá trình nghiên cứu phát triển… Bộ Y tế cho biết, chính sách ngoại giao phù hợp đã giúp Việt Nam tiếp cận và mua được các nguồn vắc xin chất lượng, với giá phi lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo, các nhà cung cấp vắc xin Covid-19 đều yêu cầu ký kết Hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin, trong đó có thông tin về giá vắc xin. Chính vì vậy, việc kê khai giá của các nhà nhập khẩu chưa thực hiện được.

Trong thời gian dịch đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin, Bộ Y tế đề xuất miễn áp dụng kê khai giá mua vắc xin vì lợi nhuận và nhà sản xuất, cung ứng vắc xin có chính sách bảo mật thông tin về giá.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/1040174/bo-y-te-de-xuat-mien-ap-dung-ke-khai-gia-mua-vac-xin