Bộ Y tế công bố 5 thủ tục hành chính lĩnh vực thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Y tế công bố kèm theo quyết định này 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, cụ thể:

Bộ Y tế công bố 5 thủ tục hành chính lĩnh vực thiết bị y tế.

Bộ Y tế công bố 5 thủ tục hành chính lĩnh vực thiết bị y tế.

Trước đó, liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đã ký văn bản hợp nhất Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ quy định quản lý thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Nghị định này quy định về việc quản lý thiết bị y tế bao gồm: phân loại thiết bị y tế; sản xuất nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo thiết bị y tế; quản lý giá thiết bị y tế và quản lý, sử dụng thiết bị y tế tại các cơ sở y tế./.

Văn Nam

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-y-te-cong-bo-5-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thiet-bi-y-te-153273.html