Bộ Y tế: 6 tháng, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ ngộ độc thực phẩm

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  () - Trong 6 tháng qua, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ ngộ độc thực phẩm với 2493 người mắc, trong đó có 15 người tử vong. Trước nguy cơ báo động về an toàn thực phẩm như hiện nay, Bộ Y tế đã khẩn trương hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tuyên truyền sâu rộng tới người dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Chỉ tính riêng trong tháng 6, trên toàn quốc đã xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm tại 7 tỉnh: Phú Thọ (2 vụ), Nghệ An (2 vụ), Vĩnh Phúc (1 vụ), TP. Hồ Chí Minh (3 vụ), Quảng Ngãi (1 vụ), Vĩnh Long (1 vụ), Gia Lai (1 vụ), làm 640 người mắc, số người phải nhập viện là 497 người và số người tử vong là 03 người. Cho tới nay mới xác định được nguyên nhân của 01 vụ là do độc tố trong thịt cóc và 10 vụ ch­ưa xác định đ­ược nguyên nhân. Trước nguy cơ báo động về an toàn thực phẩm do số người, số vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua liên tục ra tăng, Bộ Y tế đã xây dựng nội dung chi tiết Dự thảo Luật An toàn thực phẩm; tiếp tục xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật như: Thông tư hướng dẫn thu hồi sản phẩm; thông tư hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn; Thông tư hướng dẫn Đăng ký lưu hành sản phẩm; Quy chế quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm ; Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao và Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bộ Y tế đã hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm, như đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật về Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thành lập cơ cấu bộ máy tổ chức của Trung tâm kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Tăng cường giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số bộ ngành liên quan về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch tiêu chảy cấp do phảy khuẩn tả, dịch cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) và có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai; thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346952&co_id=30106