Bỏ xét thẩm kịch bản: Liều kháng thể tốt cho sân khấu kịch cả nước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trước quyết định không xét thẩm kịch bản văn học, sân khấu mà chỉ duyệt khi vở diễn đã hoàn thành của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, lãnh đạo các nhà hát tỏ ra rất hào hứng, nhưng cũng thấy trước được những khó khăn sẽ gặp phải.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=22788