Bộ Xây dựng thoái gần 1.600 tỷ đồng tại Viglacera

Ngày 29-3, tại phiên đấu giá thoái vốn nhà nước của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP, tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), 69 triệu cổ phần trong tổng số gần 80,6 triệu cổ phần chào bán đã được ba nhà đầu tư mua, với giá đấu thành công bình quân 23 nghìn đồng/cổ phiếu, thu về gần 1.600 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá, Tổng Công ty Viglacera - CTCP đưa ra đấu giá 80.579.262 cổ phần, do Bộ Xây dựng sở hữu, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm 23.000 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số ba nhà đầu tư, đều là các tổ chức.

Tổng khối lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua: 69.000.000 cổ phần; Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: ba phiếu; Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 69.000.000 cổ phần; Khối lượng đặt cao nhất: 37.000.000 cổ phần; Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000.000 cổ phần; Giá đặt mua cao nhất: 23.000 đồng/cổ phần; Giá đặt mua thấp nhất: 23.000 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công cao nhất: 23.000 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công thấp nhất: 23.000 đồng/cổ phần;

Kết quả, cả ba nhà đầu tư đều trúng giá, với giá đấu thành công bình quân: 23.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần bán được: 69.000.000 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần); Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.587.000.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30-3-2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 5-4-2019.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 2-4-2019 đến ngày 5-4-2019.