Bộ Xây dựng ra văn bản hướng dẫn cho vay mua nhà ở xã hội

(CAO) Bộ Xây dựng vừa ra văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục cho người dân vay trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng mua nhà. Theo đó, doanh nghiệp được vay phải là chủ đầu tư nhà ở xã hội theo hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội. Cùng trong nhóm còn có các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tất cả các dự án trên phải đáp ứng đủ các yêu cầu như: được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận đầu tư; có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng phải có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng địa phương.

Nhiều doanh nghiệp đang chuyển đổi công năng nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội để người dân tiếp cận được nguồn vốn

Theo văn bản hướng dẫn, các doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thông qua UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu trên, kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể liên hệ trực tiếp với 1 trong 5 ngân hàng để được xem xét cho vay vốn.
Đối tượng khách hàng cá nhân được vay vốn để thuê, thuê mua, mua nhà ở gồm: hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Tuy nhiên, các hộ dân cũng phải có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với Ngân hàng.

Người thuê, thuê mua, mua nhà nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn, có đủ điều kiện có thể liên hệ với 1 trong 5 Ngân hàng được giao cho vay hỗ trợ nhà ở để xem xét được vay vốn. Ngân hàng không yêu cầu thêm các thủ tục xác nhận về đối tượng, điều kiện khác. Trường hợp ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của ngân hàng.