Bộ Xây dựng nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng quy hoạch 'treo'

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng để xảy ra quy hoạch 'treo' thuộc trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch khi chưa có những đánh giá, rà soát quy hoạch một cách đồng bộ. Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm khi chưa đôn đốc, xử lý kịp thời các dự án quy hoạch treo.

 Bộ Xây dựng nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng quy hoạch 'treo'

Bộ Xây dựng nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng quy hoạch 'treo'

Tại phiên chất vấn chiều nay, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về thời gian qua công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch Nhà nước về quy hoạch phát triển đô thị đã đạt được những bước tiến mới quan trọng. Tuy nhiên, các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực này trên địa bàn cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều nơi chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm nhưng chưa thực hiện hay còn gọi là quy hoạch “treo” và không ít nơi “treo bền vững”.

Thực trạng này gây lãng phí nguồn lực xã hội, cản trở sự phát triển chung của đất nước, gây bức xúc trong dư luận và người dân, nhất là những người dân nằm trong khu vực quy hoạch “treo”, sống trong chờ đợi mỏi mòn. Đại biểu mong Bộ trưởng cho biết trách nhiệm, giải pháp của Bộ Xây dựng và cá nhân Bộ trưởng để giải quyết căn cơ vấn đề này.

Trả lời đại biểu, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng quy hoạch treo là quy hoạch chưa xác định được nguồn lực để thực hiện, nên chưa có cơ chế triển khai đầu tư, hoặc chất lượng quy hoạch không cao dẫn đến việc không đảm bảo tính khả thi.

“Đúng như đại biểu nói, quy hoạch treo ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và gây lãng phí tài nguyên, gây ra nhiều bức xúc”, Bộ trưởng nói.

Về nguyên nhân dẫn tới quy hoạch treo, Bộ trưởng cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc thiếu tầm nhìn, dự báo chưa chính xác, quy hoạch thiếu tính khả thi, không áp dụng được trên thực tế. Đồng thời có những mẫu thuẫn giữa các loại quy hoạch với nhau, nguồn vốn khó khăn, nguồn lực hạn chế, năng lực của chủ đầu tư hạn chế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng để xảy ra quy hoạch "treo" thuộc trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch khi chưa có những đánh giá, rà soát quy hoạch một cách đồng bộ. Bộ Xây dựng cũng có trách nhiệm khi chưa đôn đốc, xử lý kịp thời các dự án quy hoạch treo.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến những dự án quy hoạch treo, tăng cường công tác thẩm định chất lượng quy hoạch, tăng cường thẩm tra năng lực của nhà đầu tư, năng lực của các tổ chức thẩm định, tư vấn đồng thời tăng cường đôn đốc, thanh tra, kịp thời xử lý các vi phạm.

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/bo-xay-dung-nhan-trach-nhiem-de-xay-ra-tinh-trang-quy-hoach-treo-20180504224276852.htm