Bộ Xây dựng: Lấy ý kiến, hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn

    Báo Gia Đình & Xã Hội
    Gốc

    Giadinh.net - Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã họp Ban chỉ đạo “Chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước”.

    Để chương trình quy hoạch được thực hiện thông suốt, Bộ Xây dựng đã tiến hành tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, góp ý của các tỉnh, thành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân khẳng định: “Quy hoạch XD nông thôn phải đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Với các xã, các tỉnh, các vùng khác nhau cần có quy hoạch khác nhau để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương đó... Kỳ Anh

    Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090911075958212p0c1002/bo-xay-dung-lay-y-kien-hoan-thien-quy-hoach-xay-dung-nong-thon.htm