Bộ Xây dựng kêu gọi đầu tư vào 4 tổng công ty lớn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào 4 công ty mẹ của các tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo giới thiệu của Bộ Xây dựng, đây là các DNNN hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng công trình thủy điện, dân dụng và công nghiệp; khu đô thị, khu công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản… với uy tín, bề dày kinh nghiệm hàng chục năm trên thị trường và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Hiện Bộ Xây dựng đang tiến hành cổ phần hóa 4 công ty mẹ của các tổng công ty này nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực về tài chính, quản trị và công nghệ của DN để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập.

Hải Bình