Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho cầu Vĩnh Tuy

Ngày 22.8, Bộ Xây dựng cho biết: Bộ này đã có công văn số 144/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn (Hà Nội) hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc cho dự án cầu Vĩnh Tuy.