Bộ Xây dựng chuẩn bị thuyết trình phương án kiến trúc xây Nhà Quốc hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 22/9 - 27/9. Tại phiên họp, Chính phủ sẽ báo cáo về việc triển khai xây dựng Nhà Quốc hội...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/22/111341/10350