Bộ VHTTDL yêu cầu triển khai ngay các quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu

Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Bộ VHTTDL đã ban hành công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa,Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về nội dung này.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ VHTTDL lưu ý, Nghị định 24/2020/NĐ-CP có nhiều nội dung quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Để triển khai nghiêm túc Nghị định, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở thực hiện ngay các nhiệm vụ: Tổ chức phổ biến, giới thiệu Nghị định số 24/2020/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan, đặc biệt chú trọng các quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia trong hoạt động quản lý Nhà nước ngành VHTTDL.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các quy định hạn chế hình ảnh diễn viên có sử dụng rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh để thẩm định phim theo quy định của pháp luật; quy định về các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia do ngành VHTTDL quản lý (rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao…) và quy định về biện pháp quản lý quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa,Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong lĩnh vực do cơ quan, đơn vị được giao quản lý có liên quan đến các quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

HOÀNG NGÂN

Nguồn Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/27997/bo-vhttdl-yeu-cau-trien-khai-ngay-cac-quy-dinh-han-che-hinh-anh-dien-vien-su-dung-ruou-bia-trong-tac-pham-dien-anh-san-khau