Bộ VHTTDL yêu cầu Sở Văn hóa các địa phương chủ động thanh, kiểm tra việc phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường

  Báo Văn hóa
  523 liên quanGốc

  Chiều 9.9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ký Công văn số 3432/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Công văn gửi đến Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương để lại nhiều bài học đắt giá. Ảnh: Lê Hoàn

  Công văn nêu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 8. 9. 2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 9.8.2022; Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 1.8.2022; Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7.9.2022; Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21.4.2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 8.9.2022 của Văn phòng Chính phủ.

  Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở tham mưu UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp của Chính phủ quy định tại Điều 9, Điều 19 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19.6.2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; thực hiện rà soát theo thẩm quyền việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

  Yêu cầu các Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19.6.2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

  Đặc biệt, Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

  Các Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên về Bộ VHTTDL (qua Cục Văn hóa cơ sở, số 51, Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 30.9. 2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  BẢO NGÂN

  Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/van-hoc/artmid/486/articleid/56172/bo-vhttdl-yeu-cau-so-van-hoa-cac-dia-phuong-chu-dong-thanh-kiem-tra-viec-phong-chong-chay-no-tai-cac-co-so-kinh-doanh-karaoke-vu-truong