Bộ VHTTDL: Bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc gắn với phát triển du lịch

  Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

  Bộ VHTTDL sẽ tổ chức bảo tồn 5 lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc Giáy, Pà Thẻn, Mường tại Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ và Thanh Hóa. Ảnh minh họa: Quốc Hồng

  Theo đó, giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con các dân tộc thiểu số.

  Đây là hoạt động thường niên của Vụ Văn hóa dân tộc, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, từ đó xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

  Cụ thể, trong Quý IV, năm 2022, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn bảo tồn 5 lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số gồm: Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Lễ hội Mường Lập của dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại huyện Quang Bình, Hà Giang; Lễ Tết cơm mới của dân tộc Mường tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Thành phần tham gia là 350 nghệ nhân, học viên dân tộc Giáy, Mường, Pà Thẻn đang sinh sống tại các địa phương Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ và Thanh Hóa.

  Qua đó, khảo sát, điều tra thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tại tại các địa phương Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa. Tổ chức truyền dạy phương pháp, kỹ năng thực hành các lễ hội truyền thống và hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn, tổ chức trình diễn, tái hiện các lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị của lễ hội truyền thống các dân tộc Giáy, Mường, Pà Thẻn phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

  Vụ Văn hóa dân tộc cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và các địa phương triển khai hiệu quả hoạt động bảo tồn lễ hội truyền thống, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thiết thực góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc gắn với phát triển du lịch.

  QUỲNH VY

  Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/van-hoc/artmid/486/articleid/56030/bo-vhttdl-bao-ton-le-hoi-truyen-thong-tieu-bieu-cac-dan-toc-gan-voi-phat-trien-du-lich