Bộ VH-TT&DL để nghị "truyền hình" và các nhạc sĩ "ngồi lại"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bộ VH-TT&DL đề nghị các tổ chức phát sóng, các công ty truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cần hợp tác trên tinh thần hiểu biết và thông cảm với nhau, để đi đến thỏa thuận về việc sử dụng và thanh toán tiền cho các nhạc sỹ "Vênh" nhau giữa VOV và nhạc sĩ trong cách hiểu về nhuận bút

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/7/94557.cand