Bộ Tư pháp Việt Nam và Slovakia ký kết chương trình hợp tác

Sáng 11/3, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Tư pháp, Viện Công tố Slovakia do Bộ trưởng Tomas Borec làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-18/3.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; tình hình cải cách pháp luật và tư pháp; đồng thời trao đổi những vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm trong công tác thực thi pháp luật.

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác năm 2015 và 2016 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Slovakia.

Theo bản ký kết, hai bên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy trình ban hành luật; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục pháp luật; kinh nghiệm áp dụng các Công ước của Hội nghị La Haye về tư pháp quốc tế mà hai bên là thành viên; kinh nghiệm về cung cấp các hình thức trợ giúp pháp lý và dịch vụ pháp lý trong thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân… Chương trình này là bước hiện thực hóa những cam kết mà hai bộ đã thống nhất tại Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2014 tại Bratislava.

Chương trình hợp tác không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa ngành tư pháp hai nước mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Slovakia đã được xây dựng và vun đắp với bề dày 65 năm qua.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Slovakia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai ngành tư pháp hai nước, góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia./.