Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về công tác tư pháp quý III/2016

GD&TĐ - Sáng nay (17/10), Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về công tác tư pháp quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2016.

Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về công tác tư pháp quý III/2016 - Ảnh 1

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết: Trong Quý III/2016, Bộ đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có 6 nội dung mà Bộ Tư pháp đã hoàn thành trong quý III, với những thống kê cụ thể:

- Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo dự thảo VBQPPL. Bộ đã kiểm tra 715 văn bản (79 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 636 văn bản của địa phương); kết quả bước đầu phát hiện 30 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục đạt kết quả và từng bước vào cuộc sâu hơn với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt phương án đơn giản hóa trên 800 TTHC liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực. Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí tiết kiệm được từ các phương án đơn giản hóa khoảng trên 400 tỷ đồng/năm.

- Kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016): so với chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014, năm 2016, hệ thống THADS đã thi hành vượt chỉ tiêu được giao cả về việc (8.53%) và về tiền (3.74%).

- Về công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước: Trong Quý III năm 2016, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện phần mềm đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em để tiến hành mở rộng phạm vi thí điểm thêm 13 tỉnh, thành phố;

Đồng thời kết hợp triển khai thí điểm bước đầu phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung (phiên bản đầy đủ) tại 10 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 1509 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam; 06 hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và trả lời 1497 trường hợp tra cứu, xác minh quốc tịch.

- Về công tác bồi thường nhà nước, trong năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 theo kỳ báo cáo Quốc hội), các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết tổng số 105 vụ việc (có 53 vụ việc thụ lý mới).

Đã ban hành quyết định giải quyết bồi thường và có hiệu lực pháp luật đối với 44/105 vụ việc, đạt tỉ lệ 41.9%. Đã giải quyết xong 16 vụ việc với số tiền là 27 tỷ 298 triệu 492 nghìn đồng, còn 14 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Như vậy, tổng số tiền nhà nước phải bồi thường được xác định trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án dân sự về bồi thường nhà nước có hiệu lực pháp luật là 53 tỷ 514 triệu 523 nghìn đồng, tăng 10 tỷ 978 nghìn 073 đồng so với năm 2015.

- Công tác bổ trợ tư pháp: Về cơ bản, hoạt động cấp phép trong các lĩnh vực quản lý của đơn vị đã được thực hiện theo quy định của pháp luật, không có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho công dân, tổ chức khi tiến hành thủ tục cấp phép.

- Trong năm 2016, tổng số yêu cầu ủy thác tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã gửi đi qua đầu mối Bộ Tư pháp là 3.338 yêu cầu. Bộ Tư pháp đã nhận được 666 yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền trong nước thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp thông tin về 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2016: Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, hoàn thiện trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua đối với 02 dự án luật ;

Chuẩn bị kịp thời nội dung tham dự các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp Chính phủ thường kỳ. Tập trung cao độ hoàn thành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao;

Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Bộ phù hợp với Quy chế làm việc mới của Chính phủ. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ;

Đề án tinh giản biên chế và Kế hoạch tổng rà soát hồ sơ cán bộ của Bộ Tư pháp; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác THADS; khẩn trương chuẩn bị giao chỉ tiêu thi hành án năm 2017 cho các cơ quan THADS địa phương ngay từ đầu năm công tác 2017;

Tổ chức vòng chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016; thực hiện việc bình xét 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp; tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2016; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Bộ, ngành Tư pháp.