Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

QĐND Online – Sáng 7-7, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014. Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, chỉ ra những ưu, khuyết điểm đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, BTL Thủ đô tiếp tục tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế về mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô trong tình hình mới; Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, ứng phó thắng lợi các tình huống về QP-AN và thiên tai, hỏa hoạn, không để bị động, bất ngờ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ cho bộ đội chủ lực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tin, ảnh: DUY HỒNG