BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ BÀN GIAO CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY

    Chiều ngày 26/8, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp với trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội bàn giao và cấp giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly cho các công dân trở về từ vùng dịch Quảng Nam, Đà Nẵng, đảm bảo đủ điều kiện trở về học tập, công tác tại địa phương.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2020/8/bo-tu-lenh-thu-do-ban-giao-cong-dan-hoan-thanh-cach-ly/446071