Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai đóng mới tàu tuần tra cao tốc chiếc số 10

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã ký kết Hợp đồng 'Thi công đóng tàu' theo Dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đây là hợp đồng đóng tàu thứ 17 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty Đóng tàu Hồng Hà.

Tàu TT- 400 là tàu có khả năng hoạt động xa bờ, dài ngày trên biển, sức chịu đựng sóng gió tốt. Đặc biệt, với tốc độ lớn lên đến trên 34 hải lý/giờ, tính năng quay trở linh hoạt, độ ổn định cao, tàu TT-400 tham gia rất hiệu quả vào các nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tìm kiểm cứu nạn, huấn luyện, hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lễ ký kết hợp đồng đóng mới tàu TT-400 chiếc số 10 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tại Quốc hội đang thảo luận Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Điều này cũng khẳng định năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị đóng tàu quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng trong tình hình mới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-tu-lenh-canh-sat-bien-trien-khai-dong-moi-tau-tuan-tra-cao-toc-chiec-so-10-200575.htm