Bộ tư lệnh Biên phòng tặng nông cụ cho đồng bào Rục

GiadinhNet - Bộ tư lệnh Biên phòng đã hỗ trợ gần 60 triệu đồng để cho bà con mua máy tuốt lúa và máy cày phục vụ sản xuất lúa tại dự án này.

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa qua, Bộ tư lệnh Biên phòng đã hỗ trợ gần 60 triệu đồng để cho bà con mua máy tuốt lúa và máy cày phục vụ sản xuất lúa tại dự án này.

Bà con đồng bào Rục thu hoạch lúa

Như vậy, mô hình sản xuất lúa nước Rục Làn phát huy hiệu quả sẽ tạo ra bước phát triển mới giúp đời sống của đồng bào Rục thay đổi lối canh tác cổ điển, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực bền vững…

Dự án lúa nước Rục Làn nhằm giúp bà con đồng bào Rục (Thượng Hóa – Minh Hóa) tự sản xuất lương thực đã đã đi vào vụ gặt thứ 2. Theo nhận định vụ gặt này sản lượng lúa vào khoảng 35-40 tạ/1ha và hiện đang trong giai đoạn thu hoạch.

Vĩnh Quý