Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ ký quy chế phối hợp

Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ diễn ra chiều nay.

Theo quy chế, Ban cán sự đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty được Chính phủ giao cho Bộ TT&TT quản lý, có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp TƯ, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy Khối, nghị quyết của Ban cán sự Đảng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ ký quy chế phối hợp - Ảnh 1

Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy khối Doanh nghiệp TƯ ký quy chế phối hợp

Ban cán sự Đảng chủ trì việc cụ thể hóa các nghị quyết của TƯ, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội trong ngành TT&TT. Đảng ủy Khối chủ trì việc cụ thể hóa các nghị quyết của TƯ để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện. Đồng thời 2 bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung có liên quan.

Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Khối thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc diện TƯ quản lý theo quy định của Bộ Chính trị; hai bên trao đổi ý kiến và cung cấp hồ sơ nhân sự cần thiết để phối hợp thẩm định khi TƯ yêu cầu.

Nội dung và cách thức phối hợp giữa 2 bên được thực hiện chủ yếu bằng văn bản, những trường hợp cần xử lý nhanh, lãnh đạo hai bên trực tiếp trao đổi bằng hình thức thích hợp. Hai bên định kỳ thông báo với nhau kết quả nội dung đã phối hợp...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, tuy nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn và biến động nhưng ngành TT&TT vẫn tăng trưởng và phát triển với tốc độ cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường; có tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước lớn; thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT...

Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ ký quy chế phối hợp - Ảnh 2

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn

Theo Bộ trưởng, việc Ban cán sự đảng Bộ TT&TT ký kết quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ là hoạt động quan trọng để các cơ quan phối hợp làm tốt chức năng, nhiệm vụ được Điều lệ Đảng, quy định của TƯ và pháp luật của Nhà nước quy định.

Ông cũng đề nghị các cơ quan cần thực hiện tốt những nội dung phối hợp, thông tin kịp thời cho nhau về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, 6 tháng một lần, 2 bên sẽ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác, để từ đó có sự phối hợp chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Khối DN TƯ Phạm Viết Thanh bày tỏ cám ơn những đóng góp của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT.

Theo ông, lễ ký quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm của 2 cơ quan, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ TT&TT. Thông qua công tác đó, Bộ TT&TT hỗ trợ giúp đỡ với toàn bộ các tập đoàn tổng công ty có sinh hoạt tại Khối doanh nghiệp TƯ trong quá trình hoạt động tổ chức.

Cũng tại lễ ký kết, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ đã tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp VN" cho 5 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo.

H.Nhì