Bộ TT & TT: Công bố Bộ thủ tục hành chính

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  (ĐCSVN)- Hôm nay 18/8 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố chinh thức Bộ thủ tục hành chính của Bộ. Công bố này nằm trong quyểt định 30 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước vớI các giải pháp có tính hệ thống nhầm rà soát, đơn giản hóa và loạI bớt các thủ tục hành chính rườm rà.

  Kết thúc giai đoạn 1, hiện Bộ TT và TT đã thống kê đc 142 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương và cấp tỉnh trong đó bao gồm 127 thủ tục hành chính của Bộ và 15 thủ tục hành chính của địa phương vớI 88 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 110 văn bản quy phạm pháp luật được công bố công khai trên website của Bộ. Kết quả thực hiện giai đoạn 1 sẽ là tiền đề để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 la rà soát thủ tục hành chính.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=356083&co_id=30179