Bộ trưởng Y tế gửi thư chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Y tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bo-truong-y-te-gui-thu-chuc-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-112223.htm