Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha từ chức

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 23-2, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Ma-ri-nhô Phéc-nan-đết Béc-mơ-giô đã từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một bộ trưởng trong Chính phủ Tây Ban Nha từ chức kể từ khi Thủ tướng nước này Hô-xê Lu-ít Rô-đri-ghết Xa-pa-tê-rô lên cầm quyền năm 2004.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/198301