Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Xử lý quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải theo quy định

Sáng nay (27/10), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã trả lời báo chí về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với những sai phạm, vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương (nhiệm kỳ trước), cũng như việc thực hiện chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Xử lý quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải theo quy định - Ảnh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời báo chí, ngày 27/10.

Thưa Bộ trưởng, bao giờ Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ họp để thực hiện chỉ đạo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW)?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Kết luận của UBKTTW mới thông qua, khi nào nhận được văn bản chính thức, chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bằng đường văn bản chính thức. Tuy nhiên, về tinh thần của kết luận này thì chúng tôi đã nắm được hết rồi. Chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện quyết định của UBKTTW.

Khi họp Ban cán sự Đảng thì chúng tôi sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kiểm tra, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. Kết luận kiểm tra là một chuyện, nhưng từ thực tiễn qua quá trình sinh hoạt, kiểm điểm thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận thức được vấn đề, để có giải pháp toàn diện, khắc phục cơ bản.

Hướng xử lý đối với những nội dung được đề cập trong kết luận của UBKTTW?

- Tuy kết luận của UBKTTW đã đưa ra những vấn đề cụ thể nhưng là cả quá trình dài từ các quyết định nhân sự tới công tác cán bộ nói chung và những vấn đề khác nữa. Nên một mặt, chúng tôi thực hiện đủ, đúng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại kết luận của UBKTTW, theo đúng nguyên tắc của Đảng. Ngoài ra, Bộ cũng thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Những vấn đề này cần được xem xét, làm rõ.

Hướng thực hiện là "sai ở đâu, sửa đó", theo đúng tinh thần kết luận và quy định pháp luật. Vì vậy, chỉ có thể khẳng định, thời gian tới Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tổ chức thực hiện và chấp hành đầy đủ chỉ đạo tại kết luận của UBKTTW.

Ông có thể nói rõ thêm về những sai sót trong quá trình bổ nhiệm Vũ Quang Hải?

- Về cụ thể, tôi có thể nói không được đầy đủ ở đây vì vấn đề này gắn với cả quá trình dài, bản thân quá trình công tác, anh Hải cũng được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau. Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên, chúng tôi đã xác định được những vi phạm, sai phạm đã có. Và trong kết luận của UBKTTW đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân trong Ban cán sự.

Sai sót, sai phạm thể hiện rõ trong quá trình nghiên cứu quy định pháp luật cũng như hướng dẫn quy định của nhà nước chưa toàn diện, cách hiểu chưa đầy đủ theo bối cảnh chung cũng như trong quản lý nhà nước. Nên kết luận bổ nhiệm, luân chuyển bộc lọ sai phạm trong hiểu biết, cách đưa ra quyết định về nhân sự như vậy. Mức độ sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, cách xử lý những nhân sự mắc sai phạm, thẩm quyền trong ra quyết định nhân sự sẽ được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương làm rõ và đề xuất hướng xử lý phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBKTTW.

Như Bộ trưởng nói là có sai phạm trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, Kết luận của UBKTTW cũng yêu cầu Bộ Công Thương thu hồi lại những quyết định sai. Vậy Bộ có thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải?

- Quan điểm của chúng tôi là tiếp thu đầy đủ tinh thần trong kết luận của UBKTTW. Tất nhiên, mức độ sai phạm đến đâu, hình thức xử lý như thế nào và đặc biệt hướng giải quyết cụ thể như thế nào thì phải đợi các cơ quan tham mưu của chúng tôi căn cứ theo quy định chung của Đảng, pháp luật Nhà nước để đưa ra cho phù hợp.

Tới đây, Bộ Công Thương có xem xét lại vị trí các cán bộ được đề cập trong kết luận?

- Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều hướng vào việc khắc phục các khuyết điểm mang tính hệ thống, đặc biệt là những vấn đề tồn tại ở Ban cán sự Đảng cũng như các đơn vị có liên quan, cá nhân có liên quan. Cách giải quyết của chúng tôi là hướng tới khắc phục toàn diện những bất cập, tồn tại trong cách chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của Ban cán sự Đảng chứ không chỉ nhắm vào câu chuyện cụ thể. Tuy nhiên, câu chuyện cụ thể của đồng chí nào, của anh Vũ Quang Hải hay cá nhân nào khác cũng nằm trong chu trình chúng đó. Tất nhiên dư luận xã hội thì đã có rất nhiều, chúng ta có trách nhiệm phải lắng nghe dư luận xã hội và đối chiếu với quy định pháp lý, vai trò trách nhiệm cũng như cách thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước của cơ quan đó, trong đó có Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Bất cứ giải pháp nào cũng phải tính đến yếu tố toàn diện đó, những nguyên tắc chung đó, đồng thời, giải quyết, khắc phục những sai phạm, vi phạm trong thời gian qua một cách có hệ thống về cơ bản.

Trong kết luận của UBKTTW thì các cơ quan Đảng đã có kiến nghị cụ thể nhưng với cơ quan Nhà nước thì ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì có thể xử lý như thế nào?

- Tôi không thể bình luận việc này vì tôi không có thẩm quyền quản lý vấn đề này. Thế nhưng như tôi đã nói, ở đây rất là rành mạch, UBKTTW đã kết luận về kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân của Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương Thì phải chấp hành và thực hiện.

Tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức xem xét xử lý trách nhiệm phù hợp với những vi phạm, sai phạm nếu có như kết luận đã nêu.

Đồng thời, có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ, cũng như trường hợp cụ thể và Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới.

M.L. (ghi)