Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về vụ ông Vũ Huy Hoàng

Bộ sẽ thực hiện đúng tinh thần kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Bộ trưởng Bộ Công thương - Trần Tuấn Anh khẳng định chắc chắn sẽ tổ chức họp để triển khai chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay khi nhận được quyết định của đơn vị này.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về vụ ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời các phóng viên bên hành lang phòng họp Quốc hội

"Khi họp Ban cán sự Đảng, chúng tôi sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kết luận, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói: “Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận. Những vấn đề, nội dung kết luận đó cần được đánh giá, xem xét làm rõ, theo đúng tinh thần là sai ở đâu thì phải sửa đó. Phải khắc phục được những tồn tại, đồng thời giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật”.

“Tôi chỉ có thể khẳng định là trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương một cách rất nghiêm túc, đầy đủ”, Bộ trưởng nhắc lại.

Về sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, Bộ trưởng Công thương cho biết, bản thân quá trình công tác, Hải cũng được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau.

“Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên chúng tôi đã xác định được những vi phạm. Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân trong Ban cán sự Đảng".

Bộ trưởng khẳng định: "Mức độ sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, cách xử lý những nhân sự mắc sai phạm, thẩm quyền trong ra quyết định nhân sự sẽ được Ban cán sự Đảng làm rõ và đề xuất hướng xử lý phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra TƯ”, Bộ trưởng Công thương nhấn mạnh.

Trước băn khoăn, Bộ Công thương sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý một cán bộ đã về hưu.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã từ chối bình luận trực tiếp về việc này với lý do không "không phải là người có thẩm quyền quản lý cán bộ cao cấp".

Hoài An