Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không né tránh trong xem xét trách nhiệm về sự cố Formosa

Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước đang xem xét, kiểm điểm trách nhiệm quản lý ở các cấp liên quan trong sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không né tránh trong xem xét trách nhiệm về sự cố Formosa - Ảnh 1

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Q.H

Ngày 3/11, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết các cơ quan chức năng đã và đang khẩn trương giải quyết đồng bộ các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra, "trong đó có vấn đề xem xét, kiểm điểm trách nhiệm quản lý nhà nước ở các cấp".

Theo ông Hà, việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm quản lý nhà nước được tiến hành khách quan theo đúng quy định, gồm có sự vào cuộc từ cơ quan kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước..., quá trình kiểm điểm làm từ dưới lên, kỹ lưỡng và sẽ công bố cho toàn dân, "không né tránh"

Ông Hà cho biết, về phía Bộ Tài nguyên môi trường, Ban cán sự Đảng Bộ đã kiểm điểm, báo cáo, chờ cấp trên xem xét, kết luận.

"Đối với người đã nghỉ hưu thì cấp ủy ở đó sẽ xử lý, có Ủy ban kiểm tra Trung ương theo thẩm quyền xem xét. Tất cả mọi việc đều làm theo đúng quy định của Đảng, quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ", ông Hà nói.

Đề cập đến mô hình phát triển, Bộ trưởng Tài nguyên nói lâu nay nhiều quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam thấp hơn so với các nước, thời gian tới phải nâng lên ngang bằng và hình thành ngành công nghiệp về xử lý môi trường. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, đưa ra lộ trình, giải pháp để các doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về môi trường. Đối với các ngành có khả năng ô nhiễm cao thì sẽ tập trung quản lý, kiểm soát riêng.

Hiện tượng cá chết hàng loạt khởi nguồn từ một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển, bồi thường 500 triệu USD.