Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bộ TN-MT đã kiểm điểm trách nhiệm vụ Formosa

Bên hành lang Quốc hội sáng 3-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao đổi với báo chí xung quanh việc kiểm điểm trách nhiệm quản lý Nhà nước trong sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, đồng thời đưa ra một số giải pháp để tránh những vụ việc tương tự tái diễn.

- PV: Thưa Bộ trưởng, thảo luận tại hội trường, Đại biểu Trần Công Thuật (đoàn Quảng Bình) trăn trở với câu chuyện cho tới tới điểm này chưa có ai nhận trách nhiệm về quản lý Nhà nước trong vụ vi phạm của Formosa?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Toàn bộ công việc xử lý sự cố môi trường đó, chúng ta đã làm hết sức khẩn trương, triệt để, giải quyết đồng bộ các vấn đề, trong đó có xem xét, kiểm điểm trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý các cấp. Việc làm đó đòi hỏi khách quan, theo đúng quy định. Quá trình làm từ dưới lên trên, rất kỹ và có sự thống nhất sẽ công bố cho người dân, không né tránh hay che đậy.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bộ TN-MT đã kiểm điểm trách nhiệm vụ Formosa - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí sáng 3-11

-Về phần của Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ thì Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm vấn đề này như thế nào?

- Ban Cán sự Đảng Bộ TN-MT đã kiểm điểm, báo cáo và đang chờ cấp trên xem xét, có kết luận. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc, trực tiếp kiểm tra lại sự việc. Khi đánh giá một tổ chức hay một con người, phải làm theo đúng các quy định liên quan và làm xong đến đâu, sẽ công bố cho nhân dân biết.

- Với những cán bộ sai phạm nhưng đã nghỉ hưu, hướng xử lý thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Những cán bộ lãnh đạo đã về hưu, có cấp ủy ở đó xử lý, Ủy ban Kiểm tra theo thẩm quyền sẽ xem xét xử lý. Tất cả đều làm theo quy định kiểm tra của Đảng và quy định của pháp luật về xử lý cán bộ.

- Xin Bộ trưởng cho biết một số giải pháp để những vụ việc như Formosa không tái diễn?

- Vấn đề thứ nhất và cũng quan trọng nhất là mô hình phát triển của chúng ta. Trước đây, nền kinh tế ưu tiên cho phát triển, ưu tiên cho huy động đầu tư nước ngoài, nền kinh tế đó chủ yếu thâm dụng vào tài nguyên, vào chi phí môi trường. Luật pháp của chúng ta cũng chưa thực sự chặt chẽ, chưa hiệu quả, các quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường đa số thấp hơn các nước. Đây là điều kiện thu hút nguồn lực nhưng kèm theo đó, trình độ của nền kinh tế, trình độ công nghiệp quyết định vấn đề môi trường.

Như vậy có hai việc phải làm, thứ nhất, cần rà soát lại tất cả các cơ sở sản xuất từ trước tới nay, trên cơ sở đó có lộ trình, giải pháp để các doanh nghiệp chấp hành và tuân thủ. Thứ hai, phải rà soát các danh mục nhà đầu tư, ngành công nghiệp để đưa các ngành có khả năng ô nhiễm cao vào danh mục kiểm soát riêng.

Cùng đó, phải nâng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của chúng ta lên ngang bằng các nước, từ đó huy động nguồn lực, dòng vốn, dòng công nghệ nước ngoài hiện đại. Khi đó, chúng ta sẽ đáp ứng được vấn đề môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là phải hình thành ngành công nghiệp dịch vụ về đầu tư và xử lý môi trường. Đây sẽ là ngành có vị trí quan trọng, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho nền kinh tế.