Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự khai giảng ở 'rốn lũ' Quảng Bình

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ lũ lụt cho ngành giáo dục Quảng Bình; tặng 20 bộ máy tính và nhiều đồ dùng gia dụng cho các trường với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thày cô Trường tiểu học Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với học sinh Trường tiểu học Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với thầy trò Trường tiểu học Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường mầm non Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường Trung học cơ sở Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)