Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Tránh tích tụ tần số để không dẫn đến độc quyền viễn thông

  Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần, chủ yếu nhằm bảo đảm tránh tích tụ tần số để không dẫn đến độc quyền viễn thông.

  Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

  Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, về quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng (khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật), có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này, làm rõ việc giới hạn có làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, quyền lợi của người dân trong việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ mạng thông tin di động hay không.

  Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện để xác định hạn mức sử dụng băng tần nhằm bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 và Luật Cạnh tranh về quyền tự do kinh doanh, quyền tự do cạnh tranh của doanh nghiệp.

  Theo ông Lê Quang Huy, băng tần dành cho thông tin di động là hữu hạn. Nếu không giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động mà một doanh nghiệp được sử dụng thì với phương thức cấp phép thông qua đấu giá và cho phép chuyển nhượng có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế mạnh sẽ thâu tóm lượng lớn tần số, các doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến tình trạng độc quyền, làm giảm, thậm chí triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường.

  Quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động được cấp phép áp dụng với mọi doanh nghiệp. Do đó, không gây bất bình đẳng đối với một doanh nghiệp cụ thể nào, không làm giảm sức cạnh tranh của thị trường và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, không cản trở quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh của doanh nghiệp, không trái với khoản 2 Điều 14 và Điều 33 Hiến pháp năm 2013, Luật Cạnh tranh.

  Theo kinh nghiệm của 22 quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), có 19/22 quốc gia (chiếm 86%) quy định giới hạn băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cho giữ quy định này như dự thảo Luật- ông Lê Quang Huy cho hay.

  Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Đồng Ngọc Ba - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, cách thức cơ quan chủ trì thẩm tra đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

  Đối với quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện, đại biểu nhận định, trong luật hiện hành cũng như trong dự thảo luật chỉ đặt vấn đề cho phép chuyển nhượng đối với trường hợp tần số vô tuyến điện được phẩn bổ cấp giấy phép theo phương thức đấu giá. Trên thực tế đến nay vẫn chưa thực hiện đấu giá, tức là chưa có việc chuyển nhượng.

  Đại biểu đoàn Bình Định cho rằng, cần có giải pháp thúc đẩy thị trường, loại hàng hóa, dịch vụ này. Do đó, cần tính đến việc nghiên cứu mở rộng quyền để được chuyển nhượng và mở rộng đối với phương thức thi tuyển, phương thức trực tiếp.

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, về quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng thì chủ yếu nhằm bảo đảm tránh tích tụ tần số để không dẫn đến độc quyền viễn thông. Hiện nay thì 82% các nước OECD là có quy định này.

  Về các phương thức cấp phép quyền sử dụng tần số thì dự thảo quy định áp dụng phương thức đấu giá và thi tuyển đối với băng cần để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất. Những nước gần đây có cấp tần số di động thì 79% là áp dụng hình thức đấu giá.

  Đấu giá với mục tiêu chính là tài chính, còn thi tuyển là khi Chính phủ có đa mục tiêu, như khuyến khích công nghệ mới, phủ sóng rộng vùng sâu, vùng xa, phủ sóng nhanh hoặc khuyến khích cạnh tranh. Còn cấp trực tiếp là trong trường hợp cấp lại, cấp thử nghiệm và cấp trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh.

  Về cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, dự thảo quy định các điều kiện xét cấp lại giấy phép sử dụng băng tần gồm có phù hợp với quy hoạch và doanh nghiệp không vi phạm các cam kết triển khai mạng viễn thông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện.

  Nếu như không phù hợp với quy hoạch mới thì mới thu lại, còn vẫn phù hợp với quy hoạch thì không thu lại, dự thảo quy định trước thời điểm giấy phép hết hạn là 3 năm. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phải công bố quy hoạch tần số sử dụng cho giai đoạn tiếp theo.

  Thời điểm công bố quy hoạch phải đủ dài để doanh nghiệp có đủ thời gian thực hiện chuyển đổi mạng lưới và khách hàng trong trường hợp Nhà nước sẽ thu lại tần số. Nhưng nếu dài quá, ví dụ như 5 năm trở lên thì việc quy hoạch tần số trước thời điểm cấp lại có thể không theo sát sự thay đổi của công nghệ, vì hiện nay công nghệ di động thay đổi rất nhanh.

  "Xem xét các kinh nghiệm quốc tế thì thấy trong số 32 nước gần đây có quy định về cấp lại giấy phép trong luật thì thời điểm xem xét cấp lại sớm nhất là 3 năm, tức là chúng ta đã dùng mức cao rồi. Bởi vậy, việc lựa chọn thời hạn 3 năm để công bố quy hoạch đã là dành đủ thời gian cho các doanh nghiệp" - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu.

  Quỳnh Nga

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-tranh-tich-tu-tan-so-de-khong-dan-den-doc-quyen-vien-thong-219293.html