Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Các đơn vị phải chủ động bảo đảm sản xuất, cân đối cung cầu, bình ổn giá

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Văn bản số 8348/BCT-KHTC về việc triển khai Nghị quyết số 156/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 156/NQCP ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác lớn về tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách quan trọng khác để phân tích, dự báo, kịp thời, chủ động chỉ đạo, điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh, nhất là trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và bình ổn giá.

Tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được giao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong khuôn khổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đôn đốc lực lượng quản lý thị trường trong việc thực hiện Kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong đó, tập trung các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; các loại hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng.

Đối với Cục Điều tiết điện lực phải phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, quyết định thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thẩm quyền theo đúng Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ; làm tốt công tác truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Đối với Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Đối với Cục Phòng vệ thương mại phải chủ động, tích cực có các giải pháp ứng phó với các biện pháp, hàng rào kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo, trong đó chú trọng tới việc điều hành sản xuất, bảo đảm cung cầu, bình ổn giá - Ảnh minh họa

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo, trong đó chú trọng tới việc điều hành sản xuất, bảo đảm cung cầu, bình ổn giá - Ảnh minh họa

Đối với Vụ Thị trường trong nước, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục phát triển mạnh thị trường nội địa. Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để giữ ổn định thị trường, giá cả.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định; tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trước những nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-nguyen-hong-dien-cac-don-vi-phai-chu-dong-bao-dam-san-xuat-can-doi-cung-cau-binh-on-gia-232604.html