Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Trung Đông

ND - Theo Reuters, ngày 29-3, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C.Rice đã đến Jerusalem bắt đầu chuyến thăm Israel và Palestine ba ngày. Chuyến thăm lần thứ hai trong tháng này của Bộ trưởng C.Rice nhằm đánh giá những tiến triển của tiến trình tiến tới đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.